Find articles Now!

Recently added articles

Latest News

The site has been updated with new articles and interviews. 22-10-09

 

Photo Album Coming soon

Landsforræderne og frihedskæmperne

I Allahs (Guds) navn Den barmhjertige, Den nådige

Danmark er mit dejlige land

Jeg elsker Danmark!

(Muhammad Aslam Alipuri, Danmark)

Danmark er et yndigt land. Det er mit dejlige land. Det er et unikt land. Jeg elsker Danmark.

Jeg respekterer mit land og bevidner min respekt til land og folk. At elske mit land er en del

af min tro. Islam lærer os det.

Da Danmark blev til Hitlers lille kanariefugl!

Den tyske hær angreb og besat Danmark den. 9. april 1940 om en klar morgen under 2 verdens krig. Danmark blev til Hitlers lille kanariefugl. Nu var mit land (Danmark) et besat land. Besættelsesperioden var pinlig. Den danske befolkning husker på besættelsestiden. Der var anti – tyske følelser og urolighederne var rettet mod besættelsesmagten. Danskerne er tapre. Modige mænd er modige fra første stunde. Det er hårdt at strides med den mægtige, men danskerne var ikke bange for den tyske besættelsesmagt.

Den danske befolkning overlevede med selvrespekten i behold, fordi de fleste danskere havde

gjort modstand mod besættelsesmagten. Der var generalstrejker, sabotage, blodige sammenstød

med tyskerne, hærværk og ulydighed mod myndighederne. Det var kampen for fædrelandet.

Det var kampen mod overmagten. England støttede kampen med instruktører, våben og

sprængstoffer. Sabotagerne, Jernbane springningerne voksede i omfang. De begik sabotage, fordi de var magtløse.

 

”tyskerpiger”

Den danske befolkning støttede den modstandsbevægelse. Der var få danskere, der var i samarbejde med tyskerne. Der var ”tyskerpiger”, som havde svært ved at finde en dansk partner og de var blevet forelsket i en tysksoldat. Der var blevet nazisymptisører efter besættelsen havde fundet sted. Mandsmod findes ogsåi kvindebryst. Der var mange kvinder i den aktive organiserede modstandskamp.

De udførte fabrikssabotage, en masse jernbanesabotage og stikkerlikvideringer. Der var også

unge studerende i modstandsbevægelsen.

Besættelsesmagten i denne situation indførte undtagelsestilstand og dødsstraf for sabotage.

Danskerne var ikke bange for det. Vi sætter pris på de danske mænd, studerende og kvinder i

den modstandskamp i fængsel koncentrations lejr.Vi hilser på deres tapperhed. Ingen sejr uden strid og Den Gud vil bevare, er fri for fare.

 

Danmark var befriet!

Den 4. maj 1945 Danmark var befriet. Klokken 20:34 indløb befriels'budskab. Alle gik på gaden, sang og dansede. Tusindvis af mennesker omfavnede hinanden, sang og dansede. Landet var levende. Ingen sov om natten. De tilbragte den i sus og dus.

 

”Landsforræderiske” handlinger

 

Landsforræderne havde tabte og frihedskæmperne havde vundet. Gløden over befrielsen blev

dagen efter blandet med hævn over dem, der havde samarbejdet med tyskerne. Pludselig

frihedskæmperne kom kørende med fange ”tyskertøse og stikkere. Blodrusen greb nogle

tyskerpiger, tyskere og deres danske hjælperne hærgede med mord, brand, bomber og terror.

Folkestemninger og modstandsbevægelsen krævede hævn og syndebukke og straks efter

krigen startedes et større retsopgør ”Landsforræderiske” handlinger kriminaliserede med

tilbagevirkende kraft og strafferammerne for grovere tilfælde af værnemageri gik fra 4 års

fængsel til dødsstraf. 46 blev dømt til døden og ca. 13.000 fik fængselsstraffe.

Der kom en ny regering bestående af halvt frihedsråds folk, halvt politikere.

 

Det skete også i mit fædreland Pakistan!

Vi elsker vort land. Gud bevar Danmark! Det skete også i mit fædreland Pakistan

(Indien før deling). De britiske hære angreb og besat Indien. Den muslimske regering blev væltet efter 1000 år.

Solen kan ikke altid skinne. Op og ned er verdens gang. Efter regn kommer solskin. Indien var

et besat land og besættelsesperioden var pinlig. Man skal ikke kaste øsken i søen. Der var anti britiske følelser og uroligheden var rettet mod den kolonisering. Muslimerne er tapre. De gjorde modstand mod den britiske regering,som var besættelsesmagten i Indien.

Der var kampen for fædrelandet mod overmagten. Der var også generalstrejker, sabotage, blodige

sammenstød med briterne, hærværk og ulydighed mod myndighederne. Den indiske befolkning støttede den modstandsbevægelse. Der var også mange mænd og kvinder med i den aktive organiserede modstandskamp.

Vi påskønner deres pragtfulde frihedskamp.

 

Mirza Ghulam Ahmad Qadiyani var en lands forræder

Mirza Ghulam Ahmad Qadiani var en pseudo (løgnagtig) profet.

Han er (Ahmadia bevægelses) leder ahmadiarnes leder og deres profet. Vi præsenterer her nogle

punkter, der er baseret på hans tro, hans bøger og citater fra Ahmadiarnes (Qadianiernes) bøger.

Mirza Ghulam Ahmad Qadiani blev født i Indien 1 1840. Hans fødeby Qadian ligger i punjab provinsen. Han startede sin mission i Indien fra Qadian.

Han proklamerede mærkelige teorier. Først erklærede han sig som reformist (Mujaddid) læs Kitab – ul – briyyah S.168 Fodnote Roohani Khazain bind 13 S.102 og senere blev han Pseudo Kristus (messias). (Tazkrah S.185 Izalah Auham Roohani Khazain bind 3 S. 442). Senere påstod han at være den ventede Jesus Kristus og fortalte folk at han var steget ned fra himlen. (Tazkra S. 257, Itmamul – Hujjah Roohani Khazain bind 8 S. 275).

Godt hjulpet af den britiske regering erklærede han, at han var en profit i 1900 (Dafe – ul – blaa

Roohani Khazain bind 18 S. 231,225 Tazkarrah S. 492, 352) og en modtager af åbenbaring. Han betragte sin åbenbaring på ligefod med Quranen.

Han udvalgte også nogle vers fra Koranen og anlagde dem til sig selv og gav egne fortolkning

til disse Koraniske vers.

Han gjorde sit bedste for at nedværdige profetens mirakler general og især Muhammads

mirakler (Guds fred være med ham). Han erklærede sig som en profet og anså enhver der ikke troede på hans profeti for at være en heden. Den britiske regering gav ham fuld støtte og beskyttelse og til gengæld forsatte han med at arbejde som dens agent og marionet. Vi fjerner denne bedrageriske falskhed fra hans ansigt og fra Ahmadierne ansigter. Ahmadia bevægelse leder Mirza Ghulam Ahmad Qadiani havde støttet, samarbejdet

og hjulpet den engelske besættelsesmagt i sit eget land (Indien). Han og hans familie

kæmpede mod sit eget folk og land. Han spioneret mod modstandsfolk under modstandsbevægelse. Han slikkede englænderne op og ned ad ryggen. Han dansede efter englændernes pibe. Han havde snydt muslimerne. Han var en ulv i fåreklæder.

 

Ahmadierne skal ikke blive vred over sandheden

Mirza Qadiani overgik i vantro alle hans brødre i kætteri. Ahmadierne skal ikke blive vred over sandheden fordi det er skamfuldt at blive vred over sandheden .

Mirza Qadiani hader muslimer, kristne, hinduer, sikher og alle andre

 

Mirza Qadiani hader muslimer, kristne, hinduer, sikher og alle andre. Hade, det kan mangen skade.

 

Elsk at elske og had at hade!

Ahmadierne (Qadianierne) blev smidt ud af deres leders (Mirza Qadiani) fødeby (Qadian)

Da Indien blev delt, Ahmadierne (Qadianierne) blev smidt ud af deres leders (Mirza G. A Qadiani) fødeby (Qadian) fordi han altid havde provokeret hinduer, sikher, kristne, muslimer og andre secter i sine bøger og skrifter. De var rasende på ham og hans folk.

 

Ahmadierne respekterede og adlød ikke den Pakistanske lov

Ahmadierne var imod den Pakistanke bevægelse også, Da Indien blev delt og Pakistan blev til, immigrerede Qadianierne (Ahmadierne) Pakistan. De fik Rabwah, som deres bevægelse center, men de respekterede og adlød ikke den Pakistanske lov. De var lovbryder derned, så de flyttede til deres Herre land dvs. til England. De er også flyttet til vort yndige land Danmark. Nu skal de respektere land og folk. De skal ikke gentage historien ! 

 

Elsk og forsvar Danmark!

Vi beder Ahmadierne (Qadianierne) elske dette land og folk der bor i og at ikke støtte dets fjender. Det er forræderi. Deres leder var en forræder (og de skal ikke være det. I behøver ikke flytte nogle steder, hvis I adlyder landets lov).Husk at danskerne kan ikke lige” tyskertøse” Elsk og forsvar landet. De skal også være en del af jeres tro. Vi elsker vort land. Vi er stolte af det.

 

Vi er stolt af vores frihedskæmper

Vi elsker dem

og hader

tyskerpiger”!

Gud bevar Danmark!