Find articles Now!

Recently added articles

Latest News

The site has been updated with new articles and interviews. 22-10-09

 

Photo Album Coming soon

Den falske Kristus sender forbandelse

over den sande (Jesus) Kristus

(Muhammad Aslam Alipuri - Danmark)

Jesus indtager en meget ophøjet position i Koranen

Jesus Kristus indtager en meget ophøjet position som profet, spirituel leder og lærer (Guds fred være med ham) i muslimernes hellige bog, Koranen. Muslimerne tror på hans mirakuløse fødsel fra Marias skød, hans mirakler og på hans profetiske missions ædelhed og renhed. Koranen fortæller ”Hans navn vil være Messias (Kristus) Jesus, søn af Maria. Æret i denne verden og i det hinsides og han skal være blandt de retskafne og Herren vil gøre ham til apostel ”(Koranen 3: 45-51). Muslimerne tror på, at Gud har taget ham op til sit rige og at han igen vil stige ned fra himlen til denne verden.Gud har sendt Jesus Kristus. Muslimerne anser ham som en profet. De tror at enhver som fornedrer Guds sendte profet kan aldrig være muslim.

 

Mirza Qadiani er en falsk,løgnagtig og selvudråbt profet

Ahmadiyya-bevægelsens grundlægger Mirza Qadiani er en falsk,løgnagtig og selvudråbt profet

Mirza Ghulam Ahmad Qadiani er Ahmadiernes (Ahmadiyya-bevægelsens) grundlægger og deres falske, løgnagtig og selvudråbt profet. Baggrunden for denne påstand er som følger og er udelukkende baseret på kilder skrevet af selveste grundlæggeren. Al tvivl om Ahmadiya-bevægelsens grundlæggende holdninger er således udeladt:

Mirza Ghulam Ahmad Qadiani erklærede sig som (pseudo)ventede Jesus Kristus (Messias)

Hans fødeby er Qadian (i Indien). Han erklærede sig som (pseudo) Kristus (Messias), dvs. den ventede Jesus Kristus og fortalte folk, at han var steget ned fra himlen

(Kilde: Tazkarah side 257, 185).

 

Enhver der ikke tror på Mirza Ghulam Ahmad Qadiani er horeunge!

Han anså enhver, der ikke troede på hans profeti for at være en hedning og horeunge

(Kilde: Nazool–al–Masih side 4 og Aina Kamalat–i–Islam side 547) skrevet af Mirza Ghulam Ahmad Qadiani.

 

Den Qadianiske tro omkring Jesus død

Den falske Kristus udviser foragt over for den Ægtige Kristus(Jesus)

Den falske, selvudråbte Kristus (Messias) Mirza Ghulam Ahmad Qadiani havde udvist foragt over for Jesus Kristus og samtlige profeter. Han var af den opfattelse, Jesus døde i virkeligheden og at han var Jesus Kristus.

 (kilde: Tuhfat–ul–Nadwah side 1).

Enhver som fornedrer Guds sendte profet kan aldrig være muslim.

 

Jesus var en en grovæder, en drukken bolt, vantro og arrogant

Hvis I vil vide hvilken slags mand Jesus var – var han en grovæder, en drukken bolt, bad

aldrig og frygtede ikke Gud. En vantro, en arrogant og selvcentreret person, som påstod at han var Gud.

Kilde: (Fodnote omhandlede Zamima Anjam – e – atham side 5) skrevet af Mirza Ghulam Ahmad Qadiani.  

Jesus lyver og lyver!

Det er også blevet noteret, at han (Jesus) havde vanen til at lyve”.

             (Baraheen–e–ahmadia, side 369), skrevet af Mirza Ghulam Ahmad Qadiani.  

Jesus giver folk øgenavne

Ja, Jesus havde den dårlige vane at give folk øgenavne”.

Kilde: (omhandlede Zamina Anjam–e–atham side 5) skrevet af Mirza Ghulam Ahmad Qadiani.

Jesus stammer fra det prostituerede blod

Islam, i modsætning til kristendom, lærer ikke at Gud var født af en kvinde og var ernæret ved at sutte blod fra moderens mave i 9 måneder. Blodet, der indeholdte en prostituerets kvaliteter som Saba’s døtre, Tamar og Rabah”.

Kilde: (Anjam atham, side 41) skrevet af Mirza Ghulam Ahmad Qadiani.

Hele hans familie er sammensat af kyske mennesker. Hans tre bedstemødre fra faderens og moderens side var prostituerede, fra hvis urent blod Jesus blev født. Måske er dette også en betingelse for at påstå gudfrygtighed. Hans opførelse overfor prostituerede var måske på grund af hans herkomst.

Kilde: (Anjam–e atham, (tillæg), side 7) skrevet af Mirza Ghulam Ahmad Qadiani.

 

Hvilken slags Gud er han, når hans bedstemødre er af en sådan karakter”.

Kilde: (Noor–ul–Quran, bind 2, side 45) skrevet af Mirza Ghulam Ahmad Qadiani.

 

 

Jesus kom til verden gennem den åbning,

 der er afløb for beskidte udtømmelser

”Han (Jesus) var hjælpeløs på alle punkter. Han kom til verden gennem den åbning, der er afløb for beskidte udtømmelser. I lang tid var han uviden om tørst, hunger, smerte og sygdom”.

Kilde: (Sat–Bachan, side 173-4.) skrevet af Mirza Ghulam Ahmad Qadiani.

Jesus var ikke Hellig!

”Jesus kunne ikke kalde sig selv for hellig, fordi han var en berygtet drukkenbolt. Hans påstand om gudfrygtighed vat et resultat af hans dårlige vane i at drikke vin”.

Kilde:(Sat Bachan, side 172 (Fodnote)) skrevet af Mirza Ghulam Ahmad Qadiani.

Jesus var en drukkenbolt

”Den dårlige vane af at drikke vin, som er adopteret af europæerne, er på baggrund af at Jesus var en drukkenbolt”.

Kilde: (Fodnote, Kishti–e– Nooh, side 65) skrevet af Mirza Ghulam Ahmad Qadiani.

 

Jeg tror ikke, at Jesus fulgte nogen som helst form for afholdenhed fra vin”.

Kilde: (Review of religions, bind 1, side 124, 1902) skrevet af Mirza Ghulam Ahmad Qadiani.

Jesus, en ung mand, drukkenbolt, cølibat og en ung og smuk prostitueret liggende foran ham

En ung og smuk prostitueret sidder nær ved, som om hun sidder på hans skød. Nogle gange strækker hun sin hånd ud og masserer parfume i hans hår. Nogle gange rører hun hans fødder, masserer dem med sit kulsorte hår og nyder sig selv ved at være på hans skød. Forestil jer! Jesus, en ung mand, drukkenbolt, cølibat og en ung og smuk prostitueret liggende foran ham. Er dette ikke en kysk opførsel? Hvem kan sige at den prostituerets berøring ikke varmer hans hjerte og skaber lystfyldte følelser i ham? Det er virkeligt modbydeligt og sørgeligt at erkende, at Jesus var ude af stand til at lægge sin lystfyldte hånd på hende og derved have nydt ægteskabeligt forhold med sin kone”. Kilde: (Maktoobat–e–ahmadia, bind 3, side 23-4 Noor–ul–Quran, bind 2, s.  ) skrevet af Mirza Ghulam Ahmad Qadiani.

Jesus var impotent

Seksuel magt anses for at være et godt egenskab hos en mand. Modsat anses impotens for værende et dårligt egenskab, ligesom døvhed og stumhed også er dårlige egenskaber. I denne sammenhæng ser vi, at Jesus led af afsavn på disse mandlige egenskaber. Han giftede sig ikke og kunne derfor ikke udvise nogen gode eksempler af det sociale liv”.

Kilde: (Maktoob–i–Ahmadia bind 3 side 28) skrevet af Mirza Ghulam Ahmad Qadiani.

 

De kristne er som en grib og en hund

Mirza Ghulam Ahmad Qadiani har udtalt, at de kristne er som en grib og en hund, der spiser de døde.

Kilde: (Kisht–i– Noah side 32)

 

De kristne er uartige og dårlige folk

Mirza Ghulam Ahmad Qadiani har udtalt, at de kristne er uartige og dårlige folk.

 Kilde: (Anjam–i–Atham side 9-10)

 

Ahmadierne (Qadianierne) skal respektere land og folk, og tage afstand fra prædiken af had!

 

Ovenstående citater er blot en mindre gengivelse blandt de mange, der er udtalt af selveste Ahmadiya-bevægelsens grundlægger, som hans trosfæller følger til punkt og prikke. Jeg er af den overbevisning, at mine kristne venner efterhånden kan gennemskue motivet hos Mirza Ghulam Ahmad Qadiani og hans efterfølgere.

Mirza Ghulam Ahmad Qadiani såret os dybt

Ved at udvise en så respektløs attitude mod andre profeter har Qadianis/Ahmadiernes ledere og deres falske profet Mirza Ghulam Ahmad Qadiani såret os dybt. Vi muslimer står i solidaritet med vore kristne venner ved at udvise vores fulde respekt for den elskede Jesus Kristus.

Alle Muslimer anser Ahmadierne som ”ikke-muslim”

En løgner skal have en god hukommelse. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani skriver: ’Enhver som fornedrer profeten, er vantro

(Kilde: Chashma–i–Marfat side 390).

Således er Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, ifølge sine egne principper, en vantro. Af netop disse grunde bliver Ahmadierne ikke betragtet som muslimer. De kan ikke få lov til at rejse til Mekka og Medinah. Det pakistanske parlament såvel som alle andre muslimske lande har efter grundige overvejelser erklæret dem som værende ikke muslimer.

Vi beder således indtrængende, at Ahmadierne (Qadianierne) skal respektere land og folk, og tage afstand fra prædiken af had.

Gensidig respekt skal være udgangspunkt for en konstruktiv dialog!    

For yderligere oplysninger henvises til vores webside: www.thejhootamirza.webs.com